Aktivisten Henrik Wergeland

des 12, 2010

Lørdag 11. desember fikk studentene på menneskerettighetsstudiet i Drammen, en leksjon om menneskerettighetsforkjemperen Henrik Wergeland. I de 38 årene denne kjente norske dikteren levde, fra 1808 til 1845, gjorde han seg bemerket på usedvanlig mange områder. I tillegg til å være en produktiv dikter, var han en folkeopplyser og samfunnsreformator som fikk stor innflytelse på utviklingen av Norge. Og det var nettopp aktivisten Wergeland som ble presentert for studentene av daglig leder Lillian Hjorth. Henrik Wergeland var en uvanlig energisk, kontroversiell og utrettelig forkjemper for menneskeverdet - og en av Norges første menneskerettighetsforkjempere. Han var et barn av sin tid, men også et barn forut for sin tid. Etter å ha plassert Wergeland inn i sin samtids Europa og Norge, og presentert hans spennende og rike liv, søkte Hjorth å svare på utfordringen: Hva ville Wergeland sagt i dag? Foredragstilbudet om Henrik Wergeland  Om Menneskerettighetsstudiet på Høgskolen i Buskerud (Papirbredden Drammen)

Siste nytt