Kurs for lærere i Trondheim

des 07, 2010

Så var det tredje og siste to-dagers kurset for  samfunnsfaglærere i videregående skoler vel overstått. Etter kurs i Oslo/Akershus og Tromsø tidligere i høst, gikk kurset i Trondheim av stabelen  2. og 3. desember. Bakgrunnen for at akademiet har utviklet kurstilbudet er at flere undersøkelser de seneste årene har vist at lærerne ønsker mer og bedre kunnskap om menneskerettigheter, inkludert pedagogisk kompetanse. Lærernes kunnskapsbehov er ikke blitt mindre etter at det nye faget Politikk og menneskerettigheter ble innført iden videregående skole fra høsten 2007. Kursene, som er gjennomført med støtte av Utenriksdepartementet,  har både hatt fokus på FN-systemet og systemet for å beskytte og fremme menneskerettighetene i Europa med Europarådet, Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen og domstolen i Strasbourg som sentrale virkemidler. Evalueringene fra de mer enn 60 lærerne som har blitt kurset, har vært svært gode.Informasjon

Siste nytt