Meget gode evalueringer

okt 30, 2010

30. september og 1. oktober deltok 28 samfunnsfaglærere fra videregående skoler i Oslo og Akershus, på kurset "Menneskerettigheter i Europa". Mange av dem underviser i faget Politikk og menneskerettigheter. Målet med kurset var å formidle kunnskap om de internasjonale menneskerettig-hetene med et særlig fokus på det europeiske systemet. Lærerne skulle også inspireres til å bruke deltakende metoder i klasserommet. Les mer og se bilder   Om kurstilbudet

Siste nytt