A step towards independent living

sep 12, 2010

Seks representanter fra Apparell - en organisasjon som arbeider for funksjonshemmedes rettigheter i Russland - er på besøk hos Menneskerettighetsakademiet 11. til 16 september. Organisasjonene skal ha møter med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Unge funksjonshemmede, Blindeforbundet og rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune. Besøket er en del av prosjektet "A step towards independent living" der målet er kunnskapsoverføring mellom aktører i Russland, Sverige og Norge. Apparells representanter reiser videre til Stocholm der Independent Living Institute vil være vertsskap. Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd. FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne  (English) 

Siste nytt