Lars Petter Soltvedt nytt styremedlem

sep 08, 2010

Lars Petter Soltvedt er nytt styremedlem i Menneskerettighetsakademiet. Soltvedt er førsteamanuensis ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskaplige fag på Høgskolen i Buskerud og er ansvarlig for skolens menneskerettighetsundervisning. Han har doktorgrad i statsvitenskap ved University of Michigan der han i sin tid som fredsforsker var tilknyttet "the Correlates of War-project", et internasjonalt nettverk av fredsforskere. Soltvedt har bygget opp undervisningstilbudet i menneske-rettigheter som en del av høgskolen i Buskeruds ordinære studieportefølje samt som etter- og videreutdanning til representanter for forsvaret, politiet, UDI, UNE og andre statlige, kommunale og private etater og virksomheter. Soltvedt har nylig gjennomført et 2-årig undervisningsprosjekt i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering i Nord-Irak. 

Siste nytt