Russiske lærere i Oslo

jul 03, 2010

Det ble meningsfulle og opplevelsesrike dager i Oslo da lærere fra Kaliningrad, Russland, og representanter fra Menneskerettighetsakademiets partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture - i alt 15 personer - var i byen for å delta på et "trainer for trainer"-kurs fra 28. juni til og med 2. juli. Lærerne, som allerede har vært gjennom  omfattende opplæring i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i regi av organisasjonene, deltok på kurset for å få kompetanse på hvordan de selv kan undervise andre lærere i emnene. Foruten drilling i metodikk og nye opplæringsaktiviteter, sto besøk til Wergelandsenteret for undervisning i menneskerettigheter, demokrati og multikulturell forståelse, Utdanningsforbundet og Tåsen skole på programmet. John C. Christiansen fra Utdanningsdirektoratet presenterte erfaringer med menneskerettighetsundervisning i norsk skole. Programmet  

Siste nytt