Flyktningungdom og norsk ungdom sammen i Risør

jun 17, 2010

22 ungdommer fra Afghanistan, Irak, Burma, Eritrea, Libanon, Tsjetsjenia og Norge skal i fem dager lære om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse på Fredshuset i Risør. Målet er å gi kunnskap og skape positive holdninger. Menneskerettighetenes verdigrunnlag – menneskeverdet, like-verdet og ikke-diskrimineringsprinsippet – oppfordrer til demokratisk tenkning, deltakelse og respekt for andre. Når flyktninger og norsk ungdom møtes, med sine ulike livserfaringer, oppstår sjeldne muligheter for læring. Kurset, som Menneskerettighetsakademiet er faglig ansvarlig for, er et samarbeid mellom Aktive Fredsreiser, NAV Risør, Voksenopplæringen i Risør og Egdehall EM mottak. Les program Pressemelding 

Siste nytt