Flerkulturell forståelse for barnehageansatte

mai 25, 2010

I barnehagene på Stovner finnes det barn fra alle verdenshjørner og de ansattes hverdag er full av flerkulturelle gleder og utfordringer. Dette var bakgrunnen for Menneskerettighetsakademiets fire-timers workshop i flerkulturell forståelse på planleggingsdagen 25. mai. Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth ledet undervisningen der diskusjoner omkring kultur, øvelser om identitet og gruppepress samt et foredrag om Det mangfoldige Norge før og nå fikk sin tilmålte plass. De gode tilbakemeldingene tyder på at samtale og diskusjon omkring flerkulturell forståelse gir inspirasjon i en travel barnehagehverdag! Program

Siste nytt