Intensivt om rettferdighet på Fjellsrud skole

mai 21, 2010

Det ble intensive økter for elevene i niende klasse på Fjellsrud skole på Lørenskog da de deltok på Menneskerettighetsakademiets workshop om flerkulturell forståelse fredag 21. mai. Formålet var å invitere de unge med i en diskusjon rundt rettferdighet og, gjennom konkrete øvelser, bevisstgjøre på mekanismer som kan føre til diskriminering og rasisme. Til høsten skal noen av ungdommene delta på Aktive Fredsreisers dokumentasjonsreiser til de historiske konsentrasjonsleirene på kontinentet, og for disse elevene fungerte workshopen som en forberedelse til turen. Bildet viser elevene mens de gjør figurøvelsen, der poeng er å illustrere at vi mennesker, gjennom vår kommunikasjon og kontakt, påvirker og former hverandre. Da blir det opp til hver enkelt av oss hvordan vi velger å bruke denne påvirkningskraften.

Siste nytt