Hvordan kan Saudi-Arabia nekte kvinner stemmerett?

mai 16, 2010

Saudi-Arabia har sluttet seg til FNs kvinnekonvensjon. Hvordan kan det islamske kongedømmet da fremdeles nekte kvinner stemmerett? I sin menneskerettighetsspalte i siste utgave av Fri tanke utforsker Lillian Hjorth dilemmaet hvordan stater som har ratifisert kvinnekonvensjonen kan operere med patriarkalske lover som gjør kvinner til annenrangs borgere? "Kvinnekonvensjonen (1979) består av 30 artikler der det grunnleggende prinsippet er full likestilling mellom kvinner og menn (...)" Les resten av artikkelen i Fri Tanke 2/2010 (s. 26-27). 

 

Siste nytt