Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education

mai 12, 2010

Europarådet, som representerer 47 land med en samlet befolkning på mer enn 800 millioner, har i mange år vært opptatt av å fremme undervisning i menneskerettigheter og demokratisk med-borgerskap som et positivt verktøy for å skape økt respekt for menneskeverdet, menneskerettighetene og demokrati. Nå har rådet vedtatt et eget dokument om slik undervisning, nemlig Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. Charteret skal bidra til å styrke opplæring i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i skolene og i samfunnet forøvrig i alle Europarådets medlemsland, og vil være et fundament for organisasjonens videre satsning på feltet. Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education.

Siste nytt