Eksamen for lærerne i Kaliningrad

apr 26, 2010

15. og 16. april var det muntlig eksamen på Skole 41  for historie- og samfunnsfagslærere som har fulgt undervisningstiltak som Youth Center for Human Rights and Legal Culture og Menneskerettighets-akademiet har gjennomført i Kaliningrad siden 2008. Partnerne har organisert tre fem-dagers kurs, fjern-undervisning, samt bidratt til å etablere en etterutdanningsmodul i menneskerettighetsundervisning på det regionale kompetansesenteret. Målet med eksamen var å teste lærernes kunnskap, samt forberede dem til å fungere som potensielle fremtidige menneskerettighetsundervisere for organisasjonene. Eugenia Khoroltseva var tilstede fra Menneskerettighetsakademiet, mens Vsevolod Lukhovitsky representerte Youth Center. Svetlana Larina  fra menneskerettighetsombudets kontor deltok som sensor og observatør. 13 lærere er valgt ut til å delta på et ”trainer for trainer" kurs som partnerne planlegger å organisere i Norge sommeren 2010.

Siste nytt