Juss og menneskerettigheter

mar 12, 2010

Det var en interessert gruppe med 20 russiske juss-studenter og stipendiater som deltok på tre-dagers kurset som Menneskerettighetsakademiet holdt på Kant-universitetet i Kaliningrad, Russland 4. til 6. mars. På agendaen sto grunnleggende innføring i menneskerettigheter, menneskerettighetsunder-visning som fagområde i vekst,  samt flerkulturell forståelse med særlig fokus på stereotypier og fordommer. Studentene kunne en del om menneskerettigheter fra før, og diskusjonene ble grundige og interessante. Også når det gjaldt flerkulturell forståelse, var interessen stor. Øvelser og gruppearbeid engasjerte og deltakernes positive evalueringer viste at tematikken ble ansett som viktig og måten det ble formidlet på, bevisstgjørende. Kursledere var Eugenia Khoroltseva (bildet) og Lillian Hjorth.Gode evalueringer! SE BILDER 

Siste nytt