Hvor mange kvinnelige parlamentarikere i verden?

feb 05, 2010

Hvor stor andel av all eiendom i verden tilhører kvinner? Hvor mange kvinner dør i forbindelse med svangerskap og fødsler hvert år? Og hvor mange flere jenter får utdannelse i dag enn for bare ti år siden? Dette var bare noen av spørsmålene som de 60 studentene på Folkeuniversitetet (FU) i Oslo fikk svar på torsdag 4. februar. Det var andre gang Menneskerettighetsakademiet holdt foredrag for FUs studenter og denne gangen sto kvinners rettigheter i fokus. I tillegg til at viktige problemområder ble berørt, fikk studentene gjennom to timers undervisning, innblikk i FNs kvinnekonvensjon og hvordan statene og det internasjonale samfunn kan samarbeide for å bedre jenter og kvinners vilkår. Også blikk fra norsk historie ble presentert: fra 1854, da døtre fikk lik arverett som sønner, via 1913 da kvinner fikk stemmerett og 1984 da Gro Harlem Brundtland ble første kvinnelige statsminister, til 2001 da Afshan Rafiq ble valgt inn som den første kvinnelige stortingsrepresentant med innvandrerbakgrunn. En bra dag! 

Siste nytt