Menneskerettigheter for konfirmantledere I & II

jan 18, 2010

Det er obligatorisk at ungdom som konfirmerer seg i regi av Human-Etisk forbund lærer om menneskerettigheter og derfor er det viktig at de mange konfirmantlederne regelmessig får faglig påfyll om emnet. Temaet  er nemlig omfattende og utfordrende å  undervise i. Derfor har Menneske-rettighetsakademiet i januar organisert flere workshops og holdt foredrag for konfirmantledere fra henholdsvis Oslo den 18. januar, og fra Telemark og Buskerud i Tønsberg den 23. januar. I tillegg til å belyse menneskerettighetene som etiske og juridiske normer, ble det også gjennomført flere øvelser som konfirmantlederne kan bruke i opplæringen. Mange  kursdeltakere benyttet anledningen til å sikre seg et eksemplar av boka Bygg broer, ikke murer,som inneholder et hundretalls øvelser og aktiviteter som kan brukes for i formidlingen av menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering.  

Siste nytt