Flerkulturell forståelse i barnehage på Stovner i Oslo

jan 04, 2010

Tokerudåsen barnehage hadde valgt å åpne det nye året med en workshop i flerkulturell forståelse for sine ansatte. Barnehagen har en flerkulturell hverdag med kolleger som representerer ulike kulturer, i tillegg til at mange av barna har minoritetsbakgrunn. Målet med Menneskerettighetsakademiets workshop er å gi kunnskap og bevisstgjøre om det flerkulturelle Norge før og nå, samt bevisstgjøre om de prosesser som er i sving når mennesker former sin identitet og etablerer grupper. Stereotypier og fordommer, inkludert etableringen av "Oss og dem", står også på dagsorden. I tillegg til kunnskap og refleksjon garanterer workshopen også latter, inspirasjon og en hyggelig atmosfære, noe de 16 deltakerne på Stovner  fikk erfare. De var svært engasjerte og kom med en rekke innspill og refleksjoner basert på egne erfaringer. For Menneskerettighetsakademiet ble dagen en flott start på det nye året! Program

Siste nytt