Godt nytt år! - S novim godom! - Happy New Year!

jan 01, 2010

Menneskerettighetsakademiet ønsker alle  samarbeidspartnere, kursdeltakere, støttespillere og venner et riktig godt nytt år i 2010! Vi benytter anledningen til å  takke våre  partnere for et godt samarbeid i 2009 og ikke minst vil vi takke alle dere som har deltatt på våre kurs, foredrag og workshops landet rundt, for interessante og meningsfulle undervisningstimer! God jul og godt nytt år!

Siste nytt