15. og 16. april var det muntlig eksamen på Skole 41  for historie- og samfunnsfagslærere som har fulgt undervisningstiltak som Youth Center for Human Rights and Legal Culture og Menneskerettighets-akademiet har gjennomført i Kaliningrad siden 2008. Partnerne har organisert tre fem-dagers kurs, fjern-undervisning, samt bidratt til å etablere en etterutdanningsmodul i menneskerettighetsundervisning på det regionale kompetansesenteret. Målet med eksamen var å teste lærernes kunnskap, samt forberede dem til å fungere som potensielle fremtidige menneskerettighetsundervisere for organisasjonene. Eugenia Khoroltseva var tilstede fra Menneskerettighetsakademiet, mens Vsevolod Lukhovitsky representerte Youth Center. Svetlana Larina  fra menneskerettighetsombudets kontor deltok som sensor og observatør. 13 lærere er valgt ut til å delta på et ”trainer for trainer" kurs som partnerne planlegger å organisere i Norge sommeren 2010.

I slutten av mai hadde tjuefem samfunnsfaglærere fra Nizhnij Novgorod eksamen etter å ha deltatt på to fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i 2011 og 2012 i regi av Menneskerettighetsakademiet og Youth Center for Human Rights and Legal Culture (YCRHCL). Ansvarlig for eksamen var YCHRLCs Vsevolod Lukhovitskij og Svetlana Djatschkova. To representanter fra etterutdanningssenteret for lærere i Nizhnij Novgorod (NIRO) var også tilstede. Eksamen besto av teoretiske og praktiske spørsmål (sewww.urok123.org). Neste skritt i lærernes opplæring er et "Trainer-for-trainer"-kurs som skal organisere på Sakharovsenteret i Moskva 27 juni -2 juli.

Siste nytt