En gruppe på vel ti lærere i Kaliningrad, som tidligere har deltatt på Menneskerettighetsakademiets (MRA) kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse ble testet i sine kunnskaper 18. mai. Blant annet fikk de i oppgave å utforme undervisningsopplegg i utvalgte temaer innen menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Det var Svetlana Larina fra Menneskerettighetsombudets kontor i Kaliningrad samt Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva som vurderte lærernes besvarelser. I juni skal lærerne delta på et “Trainer-for trainer-kurs” i Moskva i regi av MR-akademiet og Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva). På bildet forbereder lærerne seg til å bli testet i kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, samt gjennomføring av egne undervisningsopplegg.

 

Et tjuetalls lærere fra Kaliningrad og Ninsji Novgorod skal fra og med onsdag 21. august til og med søndag 25. august delta på et “trainer-for trainer” kurs i Moskva. Menneskerettighetsakademiet organiserer kurset i samarbeid med sin russiske partnerorganisasjon Youth Centre for Human Rights and Legal Culture. De rundt 20 deltakerne har tidligere gjennomført to fem-dagers kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter og fått opplæring i hvordan de selv kan undervise i temaene for egne elever på en god og aktiv måte. Akademiets representanter i Moskva er Gunn Bjørnsen og Lillian Hjorth. Les mer om akademiets arbeid med lærere i Russland.

Siste nytt