Den 24. til og med den 28. februar holdt Menneskerettighetsakademiet, sammen med vår russiske partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights & Legal Culture, et oppfølgingskurs for 22 historie- og samfunnsfaglærere i den russiske regionen Tambov. Temaene var menneskerettighetenes universalitet, rett til personlig sikkerhet, frihet fra tortur og nedverdigende behandling, rett til rettferdig rettergang, politisk deltakelse inkludert stemmerett, bevegelsesfrihet, tankefrihet, forsamlingsfrihet samt sosiale og økonomiske rettigheter. Det var tredje gang lærerne var samlet til kurs, og det var tydelig at de nå opplever seg som fagpersoner på undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. De var ivrige etter mer kunnskap og ikke minst etter å lære metoder og rollespill til bruk for elever i egne klasserom.

Særlig interessant var rollespillet om møtet med en polititjenestemann og hvordan man bør forholde seg ved dokumentsjekk, opphold i varetekt og avhør. Det er ikke uvanlig at russisk politi kan stoppe personer for å sjekke deres dokumenter. Ulovlig arrestasjon og i verste fall tortur kan bli ytterste konsekvens. Rollespillet om valg, stemmerett og det å stille som politisk kandidat, ble også tatt godt imot. Mange av lærerne har selv erfaring fra gjennomføring av valg, da det er vanlig at lærere er valgfunksjonærer i stemmelokalene. Et annet viktig tema på kurset var rett til arbeid og forsamlingsfrihet. Det ble redegjort for hvilke muligheter russiske lærere har når det gjelder å forsvare sine rettigheter i fagforeninger. Erfaringer fra den mest aktive fagforeningen «Uchitelj/ Lærer», ble presentert.

I løpet av våren skal lærerne ta eksamen i det de har lært gjennom kursdeltakelsen og fjernundervisningen det siste året. De som består, vil bli invitert til trenerkurs i Moskva i slutten av juni, der de også vil møte lærere fra andre russiske regioner.

Det var Evgenyia Khoroltseva som representerte Menneskerettighetsakademiet i Tambov.

Nedenfor er noen bilder fra kurset. Les mer om våre aktiviteter for lærere i Russland her.

Rollespill om møte med en politimann.

Gjennom øvelsen "Stille diskusjon" skal lærerne, hver og en etter hverandre, skrive ned på et stort ark, deres assosiasjoner rundt et tema. Det er ikke lov til å snakke. Her er det "Rettferdig domstol" som danner utgangspunktet for "stille diskusjon". Når lærerne selv har gjort øvelsen, er det lettere å bruke den i egne klasserom.

Innimellom foredrag og gruppearbeid gjøres "energiladere" , små leker som fungerer som pauser der man henter ny energi. Ofte har energiladerne en dypere mening. Energiladeren på bildet gjøres med lukkede øyne og handler om hvordan man kan samarbeide.  

For andre gang møttes gruppen med samfunnsfaglærere i Vologda til kurs i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende metodikk. Kurset foregikk fra 5. til 11. november og var det andre i rekken. Det første foregikk i juni i år. På timeplanen sto økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og debatten gikk høyt når fagforeningsproblematikk og lærernes egne lønninger og arbeidssituasjon sto på dagsorden. Også kvinners rettigheter, flyktningers rettigheter og migrasjonsproblematikk ble presentert og ivrig diskutert. Målet med opplæringen er å gi lærerne kunnskap om temaene og deltakende metoder til bruk i egne klasserom. Også det flernasjonale møtet er et viktig aspekt: – Kurset er et friskt pust utenfra, ble det sagt. Tiltaket var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (Moskva) og regionens statlige kompetansesenter for etterutdanning av lærere. De mest engasjerte lærerne vil få muligheten til å delta på et kursleder-kurs neste sommer med lærere fra andre russiske regioner. Les mer om våre aktiviteter for lærere i Russland.

24 lærere deltok på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i den russiske regionen Tambov i forrige uke. Formålet var å øke deres kunnskap om temaene og deltakende metoder for å formidle verdiene til elevene. Foredrag og øvelser ble tatt godt imot og diskusjonene gikk høyt. Hvor bør ytringsfrihetens grenser  trekkes og hvordan oppstår stereotypier og fordommer? Hva kan de gjøre i situasjoner i skolehverdagen der elever utsettes for etnisk diskriminering? Kursledere var representanter fra Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC, Moskva) og Menneskerettighetsakademiet (MRA). Lærerne var godt fornøyde med kurset og gleder seg til kurs nummer to til våren.

Kursene er et samarbeid mellom YCHRLC og MRA og det statlige kompetansesenteret for etterutdanning i Tambov. Partnerne har nå signert en intensjonsavtale om samarbeid de neste to årene. Les mer om vår virksomhet for lærere i Russland.

35 engasjerte lærere ved voksenopplæringen på Nygård skole deltok på kurs 26. Februar. Skolen er en av de største for minoritetsspråklige i Norge, med i alt  1700 barn, unge og voksne fra hele verden. Skolehverdagen er utfordrende og givende: – Jeg vil ikke bytte bort jobben for noe! som en av lærerne uttrykte det. I sitt foredrag fokuserte Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth på viktigheten av å undervise i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter. Det at menneskerettighetene både er etikk og juss forklarer deres styrke. Og det at de er formet av FN, gjør at alle, uavhengig av kulturbakgrunn, kan utvikle ”eiendomsrett” til dem. Deltakerne hadde mange spørsmål og viste et tydelig ønske om kompetanseheving. De deltok også i flere øvelser som medførte ytterligere refleksjoner og diskusjoner. Kurset har gitt lærerne kompetanse til selv å utføre aktiviteter i egne elevgrupper. Les mer om Nygård skole

Er du lærer eller arbeider du kanskje med holdningsskaping for barn, unge, flyktninger eller innvandrere? I så fall er kurset "Bygg broer, ikke murer" noe for deg! Kurset gir en lettfattelig introduksjon til menneskerettigheter og flerkulturell forståelse og inkluderer foredrag og øvelser der deltakerne selv er aktive. - Inspirerende og svært nyttig! er stikkord for de gode tilbakemeldingene fra tidligere deltakere. Kurset tilbys både som halvdags- og heldagsopplegg. Kursleder Lillian Hjorth har ti års erfaring fra slik undervisning i inn- og utland og har, sammen med Enver Djuliman, forfattet boken "Bygg broer, ikke murer", som inneholder et hundretalls øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  (97065530)  Les mer om Bygg broer, ikke murer   Les mer om andre MRA kurs og workshops  (brosjyre)

Siste nytt