Syv journaliststudenter og dekanen fra journalist-fakultetet på Kant-Universitetet i Kaliningrad, besøker Norge 31. januar til 4. februar. Studentene har tidligere deltatt på kurs i Kaliningrad som Menneskerettighetsakademiet (MRA) har organisert i samarbeid med Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda. I Oslo skal delegasjonen besøke Norsk journalistlag og NRK. På tirsdag reiser de til Volda der de skal delta på en workshop i menneskerettigheter i regi av MRA, sammen med 14 norske journalist-studenter. Den 3. og 4. februar deltar alle på Høgskulens ytringsfrihetsseminar som i år stiller spørsmålet: Kan ytringsfrihet eksporteres? Seminaret vil særlig fokusere på situasjonen i Russland og Kina, og representanter fra blant annet Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Helsingforskomiteen, Utenriksdepartementet, Universitetet i Oslo og høgskolene i Volda og Oslo samt MRA, skal innlede. Prosjektet er støttet av Fritt Ord. Mer informasjon på Høgskolen i Volda

 Selv om flere russiske journalister er blitt drept de siste årene, tror morgendagens journalister at en positiv og  demokratisk utvikling er mulig i Russland. Dette gikk fram av intervjuet som NRK gjorde med journaliststudentene fra Kaliningrad da de ble intervjuet i forbindelse med sitt besøk i Norge i forrige uke. Syv studenter og dekanen ved fakultetet for journalistikk ved Kant-universitetet i Kaliningrad besøkte Oslo og Volda for å delta på workshop og seminar om ytringsfrihet organisert av henholdsvis Menneskerettighetsakademiet og Høgskulen i Volda. Hør sak med intervjuer på NRK RADIO  Les sak på NRK.NO   SE BILDER fra oppholdet

21. til 25. mars besøkte syv russiske kvinneaktivister Norge. Delegasjonen representerte Independent social women's center i Pskov, Center for sustainable development of the Pskov area, Center for international cooperation for the Red Cross i St. Peters-burg og City Women Committee iVeliky Novgorod. Kvinnene besøkte Norske Kvinners Sanitetsforening, ROSA-hjelp, Oslo krisesenter og Pro-senteret for å få innblikk i norske utfordringer og nasjonale aktørers arbeid på feltet. Menneskerettighetsakademiet ved Eugenia Khoroltseva var vertskap og holdt også en workshop for aktivistene med spesielt fokus på kvinners rettigheter. Etter oppholdet i Norge reiste delegasjonen videre til Østersund i Sverige. Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd. Program

fra 25. til og med 29. mars organiserer Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC), et kurs i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende pedagogikk for russiske samfunnsfag- og historielærere. Dette er det andre fem-dagers kurset som lærerne deltar på i regi av organisasjonene og det er økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som står på programmet. Det første kurset tok for seg sivile og politiske rettigheter. Formålet med aktivitetene er at lærerne skal få kunnskap om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende metodikk slik at de selv kan undervise i emnene for elever på egne skoler. Det er representanter fra YCHRLC samt lærere som har deltatt på tidligere kurs, som er ansvarlige for undervisningen.

Russiske medier prioriterer underholdningsjournalistikk framfor kritiske saker om korrupsjon og politiets arbeidsmetoder går det frem av en artikkel i Journalen, der fokuset blir satt på ytringsfriheten i Russland. - På tross av at vi har fått en klar lov mot sensur i lovverket, forekommer sensur på flere ulike måter i Russland i dag, forteller Nadezhda Azghikhina, som er leder for de russiske journalistenes fag-forening (RUJ) Eugenia Khoroltseva, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet sier i artikkelen at russiske journalister kan bli utsatt for vold og sabotasje. - Korrupsjonssaker er absolutt farlige å begynne å grave i. Les hele saken   

Siste nytt