Rundt 20 journaliststudenter deltok på fem-dagerskurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse som ble organisert i Kaliningrad, Russland fra 19 til og med 23 mars. Kurset er det fjerde som Menneskerettighetsakademiet har organisert for i samarbeid med Kant-Universitetet i Kaliningrad. Fem intense dager bestående av foredrag, øvelser og mye diskusjon, ble tatt godt imot av studentene som mente at kurstiltaket var svært lærerikt. En av dagene var Menneskerettighetsombudet i Kaliningrad Vladimir Nikitin på besøk og holdt et foredrag om situasjonen for menneskerettigheter i regionen. Tiltaket var et samarbeid Avdeling for mediefag ved Høyskolen i Volda, Kant-universitetet og støttet av Menneskerettighetsombudet. Kursledere i Kaliningrad var Svein Brurås, førsteamanuensis ved Høyskolen i Volda og Lillian Hjort, daglig leder ved Menneskerettighetsakademiet.

De 25 lærerne som deltok på kurset i Nizhnij Novgorod fra 10. til 14. april var meget fornøyde! Dette er det andre fem-dagers kurset gruppen har deltatt på, og etter en eksamen i mai, skal de inviteres til “trainer for trainer” kurs i Moskva i juni. Her vil også lærere fra Kaliningrad delta. Målet med opplæringen er at lærerne skal gi mer og bedre menneskerettighetsundervisning til sine elever. Kursene i Nizhnij Novgorod er et samarbeid med Menneskerettighetsakademiets (MRA) russiske partner-organisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture samt Institutt for etterutdanning i Nizhnij Novgorod. Regionens menneskerettighetsombud støtter tiltaket. På vegne av MRA i Russland var Gunn Bjørnsen og Eugenia Khoroltseva.

I slutten av mai hadde tjuefem samfunnsfaglærere fra Nizhnij Novgorod eksamen etter å ha deltatt på to fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i 2011 og 2012 i regi av Menneskerettighetsakademiet og Youth Center for Human Rights and Legal Culture (YCRHCL). Ansvarlig for eksamen var YCHRLCs Vsevolod Lukhovitskij og Svetlana Djatschkova. To representanter fra etterutdanningssenteret for lærere i Nizhnij Novgorod (NIRO) var også tilstede. Eksamen besto av teoretiske og praktiske spørsmål (sewww.urok123.org). Neste skritt i lærernes opplæring er et "Trainer-for-trainer"-kurs som skal organisere på Sakharovsenteret i Moskva 27 juni -2 juli.

Fra 27. juni til og med 1. juli, skal 25 lærere fra Nisnji Novgorod og Kaliningrad delta på et “trainer for trainer-kurs” i Moskva. Kurset som skal foregå på Sakharov-senteret, organiseres av Menneskerettighetsakademiet (MRA) og vår russiske partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture. Formålet med opplæringen er at lærerne skal gi mer og bedre menneskerettighets-undervisning til sine elever. Flere eksterne eksperter, inkludert en representant fra det russiske menneskerettighetsombudet, skal holde foredrag. Et besøk til menneskerettighetsorganisasjonen Memorial står også på dagsordenen. Fra MRA side deltar Gunn Bjørnsen, Evgenyia Khoroltseva og Lillian Hjorth.

Nå er det riktig tid å intensivere undervisningen i menneskerettigheter i Russland, var beskjeden fra flere av lærerne som deltok på "Trainer for trainer-kurset" som Menneske-rettighetsakademiet og partnerorganisasjonen Youth Center for Human Rights and Legal Culture organiserte i Moskva i forrige uke. Lærerne fortalte at elevene er svært positive både til tematikken og den deltakende metodikken. I løpet av de fem dagene kurset varte, ble lærerne drillet i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, besøkte menneskerettighetsorganisa-sjonen Memorial samt fikk høre en rekke ekspertforedrag. Lærene vil holde kontakt med hverandre og organisasjonene i tiden som kommer.

Siste nytt