Erklæring om menneskerettighetsundervisning!

des 20, 2011

19. desember 2011 vedtok FNs generalforsamling Declaration on Human Rights Education and Learning. Dette historiske dokumentet stadfester at alle mennesker skal ha tilgang til opplæring i menneskerettigheter og at statene må styrke innsatsen for å få dette til. – Erklæringen er en milepæl i FNs mangeårige innsats på feltet og vil bidra til å styrke menneskerettighetsundervisning som virkemiddel for å utvikle fredelige og demokratiske samfunn verden over, sier leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth, i en kommentar. – Undervisning i menneskerettigrettigheter er i dag i støpeskjeen i mange land, og erklæringen må både inspirere og forplikte. Først og fremst er dette statenes ansvar, men frivillige organisasjoner og andre kan og bør også bidra. Erklæringen inspirerer oss til å stå på videre! avslutter Hjorth. Les også Samfunnsendring uten revolusjon av MR-akademiets representanter, publisert i Ny tid 12/2011.

Siste nytt