Vellykket jentekurs!

okt 11, 2011

 Jeg  håper dere har sånne kurs for andre damer og! var én av de mange gode tilbake-meldingene etter Menneskerettighetsakademiets aller første kurs for asylsøkerjenter. Tiltaket skjedde på Dale mottak utenfor Sandnes fra 25. til og med 27. oktober med 20 deltakere fra Somalia, Eritrea, Etiopia, Angola, Afhganistan og Iran. Gjennom foredrag, øvelser og diskusjoner lærte jentene om hva menneske-rettigheter er og at FN har utarbeidet en egen menneskerettighetskonvensjon om kvinners rettigheter. Evalueringene viste at deltakerne var begeistret over den nye kunnskapen.  - Eg vil lære mer og takk! som en av jentene uttrykte det. Program    Les mer om kurstilbud for asyl- og flyktningungdom 2011 

Les hva Utlendingsdirektoratet skrev om kurset

Siste nytt