Mangfoldskonferanse i Levanger

okt 12, 2011

Den 10. og 11. oktober inviterte Levanger kommune til Mangfoldkonferansen "Leve sammen". Konferansens mål var økt toleranse og dialog livssynene imellom, samt mer kunnskap om de ulike livssynene. En målsetting var også å skape oppmerksomhet og oppslutning om Levangermanifestet "Leve sammen". Dokumentet som ble vedtatt av kommunestyret i Levanger i mai i år, er Norges aller første mangfoldsmanifest. Innledere på konferansen var blant andre Henrik Syse, Åse Kleveland, Finn Wagle, Ambreen Pervez samt Menneskerettighetsakademiets daglige leder Lillian Hjorth. Les mer om konferansen  Mangfoldsmanifestet "Leve sammen"

Siste nytt