Libya og ansvaret for sivilbefolkningen

jun 30, 2011

Da Moammar Gaddafi omtalte de libyske demokratidemonstrantene som skadedyr og rotter som skulle renses ut hus for hus, bestemte FNs sikkerhetsråd seg for å intervenere. Var det riktig? Spørsmålet drøftes i Lillian Hjorths menneskerettighetsspalte i siste nummer av Fri Tanke (pdf. sidene 32-33)

Siste nytt