Erklæring om menneskerettighetsundervisning

mai 16, 2011

FNs generalforsamling vedtar etter all sannsynlighet  Declaration on Human Rights Education and Training høsten 2011. Erklæringen vil bli et gjennombrudd i arbeidet for å for å styrke slik undervisningen som virkemiddel for å fremme menneskerettighetene verden over. Frivillige organisasjoner – inkludert Menneskerettighetsakademiet – har bidratt med innspill til hva en slik erklæring bør inneholde. I mars i år, parallelt med møtet i FNs Menneskerettighetsråd, møttes frivillige organisasjoner for å bevisstgjøre på prosessene omkring erklæringens utarbeidelse og – ikke minst – dens fremtidige realisering. Rapporten fra møtet  Bildet: En FN-erklæring om MR-undervisning vil  styrke slik opplæring verden over. Her fra MRAs kurs i Burundi 2009.

Siste nytt