Gratulerer med pris til papirløskampanjen!

apr 13, 2011

Annette Thommessens minnepris for 2011 ble den 14. april tildeltpapirløsekampanjen, ved initiativtakerne Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter og Jon Ole Martinsen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SEIF. Berglund Steen og Martinsen tok i mars 2010 initiativ til å samle et titalls organisasjoner til et felles arbeid for lengeværende, papirløse asylsøkere i Norge. 31. august ble kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige" lansert, der måler var å skape oppmerksomhet om de papirløses vanskelige situasjon og vise at det finnes et rom for humanitet i spennet mellom den strenge norske tilnærmingen til denne gruppen og de mer humanitære løsningene som er valgt i mange andre land. I dag er 37 organisasjoner tilsluttet kampanjen, deriblant Menneskerettighetsakademiet.Fra prisutdelingen  Om kampanjen

Siste nytt