Lærerkurs i Kaliningrad

mar 29, 2011

fra 25. til og med 29. mars organiserer Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC), et kurs i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende pedagogikk for russiske samfunnsfag- og historielærere. Dette er det andre fem-dagers kurset som lærerne deltar på i regi av organisasjonene og det er økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som står på programmet. Det første kurset tok for seg sivile og politiske rettigheter. Formålet med aktivitetene er at lærerne skal få kunnskap om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende metodikk slik at de selv kan undervise i emnene for elever på egne skoler. Det er representanter fra YCHRLC samt lærere som har deltatt på tidligere kurs, som er ansvarlige for undervisningen.

Siste nytt