Tvangsretur Hellas

mar 04, 2011

"En fersk dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er et sterkt signal til de europeiske landene om å opptre med større varsomhet i asyl- og flyktningpolitikken.(...)  Les daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorths faste spalte i siste utgave av Fri Tanke (pdf side 32-33)

Siste nytt