Workshop for politiet

feb 11, 2011

Menneskerettighetsakademiet (MRA) gjennomførte en tre-timers workshop 9. februar på politihøgskolen i Oslo som et ledd i etterutdanningskurset  “Konflikthåndtering i flerkulturelle omgivelser”. Gjennom gruppearbeid, foredrag og diskusjoner fikk de vel 20 politiutdannede reflektert rundt konflikter som muligheter og faktorer som sikrer god kommunikasjon. Også utfordringer i politiets arbeid som kan knyttes til "kultur" og det flerkulturelle samfunn ble diskutert. Kapittelet om konflikthåndtering i boken Bygg broer, ikke murer, skrevet av Lillian Hjorth, daglig leder i MRA, og Enver Djuliman, undervisningsleder i Helsingforskomiteen, er på pensum på etterutdanningskurset.

Siste nytt