Menneskerettighetsundervisningen må styrkes!

jan 30, 2011

Menneskerettighetsundervisning bidrar på en langsiktig og bærekraftig måte til å fremme menneskerettighetene og må derfor være en kjerneoppgave for en Nasjonal institusjon for menneske-rettigheter (NI), uttaler Menneskerettighetsakademiet i sitt innspill til teamet som utreder organiseringen av og oppgaver til dagens NI. MRA mener at det er stort behov i Norge for å styrke menneskerettighets-undervisningen generelt, men tar særlig til orde for viktigheten av å styrke slik opplæring i skolen. 

Siste nytt