Print this page

Flerkulturell workshop for barnehageansatte

jan 04, 2011

Vel tjue ansatte i Sloreåsen og Halleragbakken barnehager i bydel Søndre Norstrand i Oslo fikk en inspirerende start på det nye året da Menneskerettighetsakademiet (MRA) sto for en fire-timers workshop i flerkulturell forståelse mandag 3. januar. Ledelsen i barnehagene ønsket workshopen som en del av årets første planleggingsdag for å sikre de ansatte aktuelt faglig påfyll. Opplegget var variert lagt opp. Det hele startet med en spennende refleksjon omkring kultur, før øvelser om gruppedannelse og identitet med etterfølgende diskusjon om stereotypier og fordommer, storsamfunn og minoriteter fikk sin plass. Også foredraget Det norske mangfold før og nå, med fakta og dokumentariske bilder ble det tid til, samt en dialogøvelse til ettertanke. Tematikken fenget og responsen fra deltakerne var svært gode. Det er tydelig at flerkulturelle gleder og utfordringer er en del av de ansattes barnehagehverdag. Det var fjerde gang MRA holdt workshop for barnehageansatte i Oslo. Om tilbudet