Tokerudåsen barnehage hadde valgt å åpne det nye året med en workshop i flerkulturell forståelse for sine ansatte. Barnehagen har en flerkulturell hverdag med kolleger som representerer ulike kulturer, i tillegg til at mange av barna har minoritetsbakgrunn. Målet med Menneskerettighetsakademiets workshop er å gi kunnskap og bevisstgjøre om det flerkulturelle Norge før og nå, samt bevisstgjøre om de prosesser som er i sving når mennesker former sin identitet og etablerer grupper. Stereotypier og fordommer, inkludert etableringen av "Oss og dem", står også på dagsorden. I tillegg til kunnskap og refleksjon garanterer workshopen også latter, inspirasjon og en hyggelig atmosfære, noe de 16 deltakerne på Stovner  fikk erfare. De var svært engasjerte og kom med en rekke innspill og refleksjoner basert på egne erfaringer. For Menneskerettighetsakademiet ble dagen en flott start på det nye året! Program

I barnehagene på Stovner finnes det barn fra alle verdenshjørner og de ansattes hverdag er full av flerkulturelle gleder og utfordringer. Dette var bakgrunnen for Menneskerettighetsakademiets fire-timers workshop i flerkulturell forståelse på planleggingsdagen 25. mai. Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth ledet undervisningen der diskusjoner omkring kultur, øvelser om identitet og gruppepress samt et foredrag om Det mangfoldige Norge før og nå fikk sin tilmålte plass. De gode tilbakemeldingene tyder på at samtale og diskusjon omkring flerkulturell forståelse gir inspirasjon i en travel barnehagehverdag! Program

I norske skoler og barnehager finnes det barn fra alle verdenshjørner og de ansattes hverdag er full av flerkulturelle gleder og utfordringer. Menneskerettighetsakademiet har utviklet en workshop i flerkulturell forståelse skreddersydd for ansatte i  skoler og barnehager. Hvorfor ikke la workshopen bli en del av den neste planleggingsdagen? Gode evalueringer! Les brosjyren   

De var både engasjerte og reflekterte de rundt 20 ansatte ved barnehager på Holmlia utenfor Oslo, som deltok på en fire-timers workshop i flerkulturell forståelse den 15. november. Workshopen var en del av planleggingsdagen og Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth hadde regien. Opplegget var variert og inkluderte diskusjon om kultur, øvelser om gruppedannelse og identitet samt refleksjon om hvorfor vi mennesker har en iboende tendens til å tenke i oss og dem. Også et foredrag om Det mangfoldige Norge før og nå sto på agendaen, før det hele ble avrundet med en dialogøvelse. Et spennende og aktuelt tema, var den unisone responsen fra deltakerne. Vi kommer gjerne igjen! Brosjyre om workshopen

Vel tjue ansatte i Sloreåsen og Halleragbakken barnehager i bydel Søndre Norstrand i Oslo fikk en inspirerende start på det nye året da Menneskerettighetsakademiet (MRA) sto for en fire-timers workshop i flerkulturell forståelse mandag 3. januar. Ledelsen i barnehagene ønsket workshopen som en del av årets første planleggingsdag for å sikre de ansatte aktuelt faglig påfyll. Opplegget var variert lagt opp. Det hele startet med en spennende refleksjon omkring kultur, før øvelser om gruppedannelse og identitet med etterfølgende diskusjon om stereotypier og fordommer, storsamfunn og minoriteter fikk sin plass. Også foredraget Det norske mangfold før og nå, med fakta og dokumentariske bilder ble det tid til, samt en dialogøvelse til ettertanke. Tematikken fenget og responsen fra deltakerne var svært gode. Det er tydelig at flerkulturelle gleder og utfordringer er en del av de ansattes barnehagehverdag. Det var fjerde gang MRA holdt workshop for barnehageansatte i Oslo. Om tilbudet

Siste nytt