Fra 13. til 16. juni var vi på Sjøvegan i Troms. Her deltok 35 ungdommer fra  fra Norge, Syria, Eritrea og Afghanistan på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Kurset ble gjennomført i samarbeid med Sjøvegan videregående skole og Sjøvegan mottak. Hør innslag om kurset på NRK Troms her.

De fire dagene med kurs bestod av foredrag, gruppearbeid, diskusjoner og energiladere. Ungdommene fikk innsikt i verdenserklæringen om menneskerettighetene, utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter 1945, og temaer som blant annet identitet og ikke-diskriminering. Vi besøkte også mottaket hvor ungdommene fikk en omvisning av mottaksleder Jenny Sørensen Myrvoll. Kurset er finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Når flyktning ungdom og norske skoleelever møtes skapes unike muligheter for læring og positiv holdningsskaping. Vi har erfart at undervisning i menneskerettigheter er en god ramme for slike møter. Menneskerettighetsakademiet skal dette året videreutvikle og gjennomføre flere felles kursopplegg for norske skoleelever og enslige mindreårige asylsøkere. Det er et mål å utvikle fagmateriell som kan inspirere skoler og mottak andre steder i landet.

-   Elevene utvikler demokratisk kompetanse

Sjøvegan videregående skole har hatt en stort engasjement for å arbeide for et positivt mangfoldig skolemiljø gjennom mange år. For dette arbeidet mottok skolen Sjøvegan Benjaminprisen 2015.Menneskerettighetsakademiet har samarbeidet med Sjøvegan videregående en rekke ganger om kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for elevene på skolen sammen med enslige mindreårige asylsøkere på det lokale mottaket. Dette samarbeidet ble nevnt i juryens begrunnelse

Avdelingsleder ved Sjøvegan videregående skole, Asbjørg Johnsbøen, sier følgende om samarbeidet med Menneskerettighetsakademiet:

Tilsatte ved Sjøvegan videregående skole er svært godt fornøyd med samarbeidet med Menneskerettighetsakademiet. Elevene får økt kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse samtidig som de utvikler demokratisk kompetanse gjennom dialog, gruppearbeid og aktiv deltagelse. Ved å samtale om og lytte til de andre kursdeltakernes livserfaringer utvikles både forståelse og empati. Slike erfaringer stimulerer til positiv utvikling for en ungdom, samtidig som disse erfaringene er med på å forebygge et trygt skolemiljø. 

Sjøvegan videregående skole er en flerkulturell skole. En tredjedel av elevene kommer fra hele verden, mange er enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, og mange har traumatiske erfaringer med seg. Ledere og lærere ved skolen er opptatt av å etablere møteplasser der elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn kan treffes, ha det hyggelig, snakke med og lære om hverandre.  Vi tenker at samtalen er et utmerket verktøy for god integrering. Vi sparer oss for mange bekymringer om vi bruker mer tid på å snakke med hverandre enn om hverandre, tenker vi. Samarbeidet med Menneskerettighetsakademiet er slik sett et pedagogisk verktøy for oss.

Bilder fra kurset:

Foto: Inger Kristin Hognestad

Og hvordan bør vi møte dem? Den 26.september innleder Enver Djuliman og Lillian Hjorth til diskusjon på et møte i Humanismens hus i Oslo. Gjennom sitt tiårige undervisningsarbeid i inn- og utland, har de erfart hvilken sprengkraft for respekt og toleranse som ligger i de internasjonale menneskerettighetene. Menneskerettighetene har et stort potensial for felles verdidannelse i samfunnet, uavhengig av mennesker og gruppers religion og livssyn, hevder de. Se plakat for informasjon

Studiet er egnet for lærere, pedagoger, og annet undervisningspersonale, mennesker som arbeider med flyktninger og innvandrere, ansatte i frivillige organisasjoner samt ungdomsledere og andre som arbeider med holdningsskapende og forebyggende arbeid.  Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud, Helsingforskomiteen og Menneskerettighetsakademiet. 

Se brosjyre (utskriftsvennlig)

Dette var temaet som Eugenia Khoroltseva (bildet) og Lillian Hjorth underviste i på Høyskolen i Buskerud, avd. Drammen. Gjennom foredrag, flere øvelser, film og ikke minst diskusjoner og samtale fikk studentene innsikt i hvordan undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering i bred forstand kan bidra til å forebygge konflikter og skape fred.  

Bildet: Khoroltseva forklarer at tsjetsjenere og nordkaukasere blir oppfattet som "de andre" i dagens Russland

Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth deltar på konferansen "Verden i Norge: Ungdom, Mangfold, Identitet" som finner sted 23. og 24. mai utenfor Oslo. Det er Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) som er arrangør. Temaer til diskusjon er skole og utdanning, kultur og identitet, arbeidsmarked, minoriteter i organisasjonslivet, arenaer for deltakelse, identitet og seksualitet samt helse. KIM er et regjeringsnedsatt utvalg som skal gi myndighetene råd i minoritetsspørsmål og tilrettelegge for dialog. Les mer om KIM og konferansen

Siste nytt