- Keep it up!

nov 30, 2012

Femten voksne asylsøkere på Setermoen mottak i Troms deltok på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse fra onsdag 5. til og med fredag 7. desember. Dagene ble fylte med kunnskap og samtaler om situasjonen for menneskerettigheter i inn - og utland. Også den utfordrende hverdagen på mottaket ble gjenstand for diskusjon. Tusen takk til hver og en av deltakerne for engasjerte bidrag! Evalueringene etter kurset var gode og Menneskerettighetsakademiet ble oppfordret til å fortsette arbeidet. –- Keep it up!, som en av deltakerne skrev i sin evaluering. Kursledere var Gunn Bjørnsen og Lillian Hjorth.

Siste nytt