- Women have freedom and rights!

okt 06, 2012

Det ble et meget interessant kurs om kvinners rettigheter på Dale mottak fra 2. til og med 4. oktober. I evalueringene svarte de kvinnelige deltakerne blant annet på spørsmål om hva som var det viktigste de hadde lært. Noen av svarene var “Å være sterk og selvstendig – å ikke gi opp”, “at jeg skal lære barna mine selvtillit”, “at menneskerettigheter er viktig for oss”, “to be an educated person”, “about womens rights”, “that women have rights and freedom”. Alle svarte bekreftende på spørsmålet om andre flyktningjenter også bør delta på slike kurs. Fordi det er få tiltak for kvinner på asylmottak i Norge, har Menneskerettighetsakademiet utviklet kurstilbudet. Tiltaket er et samarbeid med Redd Barna og er støttet av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Siste nytt