Russiske kvinneaktivister i Oslo

sep 24, 2012

Fem representanter fra “League of Women Voters of Kaliningrad Region” var i Oslo for å møte organisasjoner som arbeider med kvinnerettigheter i Norge og utlandet. Hensikten var å bygge nettverk, utveksle erfaringer og diskutere utfordringer. Delegasjonen møtte FOKUS (paraply for 74 norske organisasjoner som arbeider i inn- og utland), JURK (juridisk rådgivning for kvinner), Norsk kvinnesaksforening, SVs kvinneutvalg, Krisesentersekretariatet, kvinnegruppa Ottar, samt Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Gruppen fikk også tid til å besøke Stortinget og Nobels fredssenter. På fredag ble oppholdet avsluttet med en workshop om kvinners rettigheter i regi av Menneskerettighetsakademiet. Besøket ble finansiert av Nordisk Ministerråd.

Siste nytt