Vel overstått kurs for asylsøkerkvinner i Levanger

jun 24, 2012

– Det er viktig at unge asylsøkerkvinner lærer om menneskerettigheter, sier Evgenyia Khoroltseva i forbindelse med kurset som Menneskerettighetsakademiet var faglig ansvarlig for i Levanger 20-22 juni. Asylsøkere kommer ofte fra stater der respekten for kvinners rettigheter er mangelfull og det er vesentlig at kvinnene blir klar over at de har like rettigheter som menn, og at stater, når de forplikter seg til menneskerettighetene, lover å arbeide for likestilling. 22 unge asylsøkerkvinner deltok på kurset som foregikk på Leira mottak. Kurset er et samarbeid med Redd Barna og støttet av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering med EXTRAmidler.

Siste nytt