Fokus på kvinners rettigheter

mai 11, 2012

- Jeg hadde ingen forståelse rundt kvinners rettigheter før jeg kom på dette kurset, forteller Marta Abebe til regionavisen Folkebladet i Midt-Troms. Marta var én av tyve kvinner, de fleste mellom 20 og 30 år, som deltok på tredagerskurset som Menneskerettighetsakademiet organiserte for unge asylsøkerkvinner på Sjøvegan i forrige uke. Kurset var en blanding av foredrag, gruppearbeid, øvelser, spørreleker samt pantomime. Det teoretiske utgangspunktet er FNs verdenserklæring om menneske-rettighetene og FNs kvinnekonvensjon. Prosjektet er et samarbeid med Sjøvegan mottak, Redd Barna og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering med EXTRAmidler. Kursledere var Lillian Hjorth og Marianne Holden.

Siste nytt