Print this page

Fokus på kvinners rettigheter

mai 11, 2012

- Jeg hadde ingen forståelse rundt kvinners rettigheter før jeg kom på dette kurset, forteller Marta Abebe til regionavisen Folkebladet i Midt-Troms. Marta var én av tyve kvinner, de fleste mellom 20 og 30 år, som deltok på tredagerskurset som Menneskerettighetsakademiet organiserte for unge asylsøkerkvinner på Sjøvegan i forrige uke. Kurset var en blanding av foredrag, gruppearbeid, øvelser, spørreleker samt pantomime. Det teoretiske utgangspunktet er FNs verdenserklæring om menneske-rettighetene og FNs kvinnekonvensjon. Prosjektet er et samarbeid med Sjøvegan mottak, Redd Barna og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering med EXTRAmidler. Kursledere var Lillian Hjorth og Marianne Holden.