NRK i det flerkulturelle Norge

mar 01, 2012

Den 29. februar organiserte NRK en workshop for 40 av sine ledere om sin flerkulturelle satsning. Gunn Bjørnsen, doktor-gradsstipendiat på Høgskolen i Volda og styreleder i Menneske-rettighetsakademiet,  innledet om sin avhandling om journalistikk i det flerkulturelle Norge med NRK som case. Workshopen fant sted på Grønland i Oslo og det var første gang NRK samlet sine ledere på tvers av organisasjonen for å sette den flerkulturelle dekningen på dagsorden. – Workshopen er et uttrykk for at NRK nå tar på alvor at lytter- og seergruppen endrer seg i takt med befolkningssammensetningen, sier Bjørnsen.

Siste nytt