Print this page

Russiske partnere i Oslo

feb 28, 2012

Vsevolod Lukhovitsky og Svetlana Djachkov fra Menneskerettighetsakademiets (MRA) russiske partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture, besøkte Oslo fra 24. til 27. februar. Formålet var å planlegge kurs- og undervisningsaktiviteter i Russland og Norge de neste  årene. Youth Center har arbeidet med undervisning i menneskerettigheter siden 1992 og utgitt en rekke bøker og manualer som blant annet brukes i russiske skoler. Organisasjonen arrangerer kurs og koordinerer undervisningsvirksomhet  i Moskva og i regionene,  og var en av initiativtakerne bak innføring av menneskerettigheter som emne i samfunnsfag. MRA og Youth Center har samarbeidet siden 2008.