Kurs for unge asylsøkere på Hvalstad og Mysebu

feb 18, 2012


Mer enn 50 enslige mindreårige asylsøkere på transittmottakene på Hvalstad i Asker og Mysebu på Mysen deltok på to-dagers menneskerettighetskurs i februar. Kurset på Hvalstad foregikk den 15. og 16, mens kurset på Mysebu skjedde 23. og 24. februar. Kursene, som var en blanding av foredrag, gruppearbeid og diskusjoner, ble svært godt mottatt av ungdommene. De færreste hadde hørt om menneskerettigheter fra før, og alle ønsket å lære mer. Uansett om ungdommene kommer til å bli i Norge, eller de må returnere til sine opprinnelsesland er menneskerettigheter og demokrati viktig kompetanse å ha med seg i bagasjen!  

Siste nytt