Kurs for flyktningungdom og norsk ungdom

jan 17, 2012

I 2011 mottok Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Redd Barna, midler fra ExtraStiftelsen Helse- og rehabilitering for å organisere to fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for asyl- og flyktningungdom sammen med norsk ungdom. Kursene ble organisert på Sjøvegan i Troms i juni og september med Sjøvegan statlige mottak for asylsøkere og Sjøvegan videregående skole som partnere. I sluttrapporten redegjøres det for organiseringen av prosjektet og gjennomføringen av kurset, inkluderte ungdommenes egne tilbakemeldinger. Partene er godt fornøyd med prosjektet og mener at målsettingene er oppnådd.

Siste nytt