"Tusen takk, det var veldig lærerrikt", "Det var deilig å lære og leke" og "Dette var bra kurs. Anbefales til andre i samme situajson som meg", var bare noen av de mange gode tilbakemeldingene etter kurset som Menneskerettighetsakademiet organiserte på Mysebu mottak onsdag 7. og torsdag 8. mai. I alt 23 enslige mindreårige asylsøkere fra Eritrea og Afghanistan deltok og fikk lære om menneskerettigheter og hvordan rettighetene kan bidra til å skape gode og demokratiske samfunn. - Disse kursene er svært viktige. Vi er glade for at Utlendingsdirektoratet (UDI) også i år har bevilget midler slik at asylungdommer kan få meningsfull opplæring mens de bor på mottak, sier daglig leder Lillian Hjorth i en kommentar.

Les mer om våre kurs for asylsøkere.

I 2013 organiserte Menneskerettighetsakademiet seks to-dagers kurs i menneskerettigheter for nær 170 enslige mindreårige asylsøkere. Kursene har vært et samarbeid med Hvalstad transittmottak og Sunndal asylsøkermottak og finansiert av Utlendingsdirektoratet. Ungdommenes skriftlige tilbakemeldinger viser at de har vært svært fornøyde med kurset og at de gjerne vil lære mer om menneskerettigheter. – Responsen viser at kursene er viktige, sier prosjektkoordinator Marianne Holden i en kommentar. – Med problematiske livs- og flukterfaringer kan ventesituasjonen på mottakene være en utfordring. Kunnskap om menneskerettigheter er en positiv aktivitet som gir viktig og relevant kompetanse. Les mer om våre kurs for asylsøkere i Norge. 

Det viktige er ikke hvilken farge du har på prikken i panna, men hva som finnes innenfor, skriver Asker og Bærum budstikke 30 juni. 

Et titall ungdommer, noen norske og andre asylsøkere, står i ring i et klasserom på asylmottaket på Hvalstad. Kursleder fra Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth, går fra person til person, og trykker fingeren mot pannebrasken på hver enkelt. Snart har alle små runde klistremerker i forskjellige farger i panna.  Les resten av artikkelen i ASKER OG BÆRUM BUDSTIKKE 3 juli  BILDER fra kurset 

RADIO: Hør intervju med ungdommene på "Sånn er livet" 30. juni 

4. juni deltar representanter fra Menneskerettighetsakademiet (MRA) på Redd Barnas fagseminar om asylsøkerbarns rettigheter. FNs Barnekonvensjon sier at barn og unge har rett til å få vite om sine rettigheter. I artikkel 42 heter det at statene, gjennom egnede og aktive tiltak, skal påta seg å "gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser kjent både for voksne og barn". Menneskerettighets-akademiet ønsker å bidra til at asylsøkende barn og unge får slik kunnskap og har derfor organisert flere kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for enslig mindreårige asylsøkere på Hvalstad asylmottak. Ytterligere kurs er planlagt. Bildet: Fra kurs for enslig mindreårige asylsøkere på Hvalstad

– Det er viktig at asylsøkerungdom lærer om menneskerettigheter og demokrati,sier Eugenia Khoroltseva fra Menneskerettighetsakademiet i forbindelse med kurset som organiseres på Hvalstad ordinære mottak fra 28. september til og med 2. oktober. Deltakere er asylsøkerungdom fra Afghanistan, Srli Lanka, Burundi, Somalia, Eritrea, Irak, som bor på Hvalstad og Skedsmo asylmottak, samt norsk ungdom. På kurset skal de unge få kunnskap om de internasjonale menneskerettighetene og demokrati, men også lære seg fredelig konflikthåndtering gjennom praktisk ferdighetstrening. Undervisningen baserer seg på aktive deltakende metoder som gruppearbeid, øvelser, samtaler og diskusjoner. På denne måten blir ungdommene godt kjent og vil lære masse av hverandre. Les pressemeldingen Les programmet

Siste nytt