- Menneskerettighetsundervisning er et av de viktigste virkemidlene i kampen mot ulike former for ekstremisme, var forsker Lars Gules konklusjon da han holdt foredrag under DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe) Network Meeting på Frivillighetshuset i Oslo.

Mellom 29. september og 1. oktober var representanter fra 17 europeiske land samlet på DAREs konferanse i regi av Menneskerettighetsakademiet. Temaet var bekjempelse av ekstremisme blant unge basert på undervisning i menneskerettigheter. Ideologisk ekstremisme blant unge øker i Europa, på tvers av politiske og religiøse skillelinjer. Denne trenden har vist seg å kunne føre til voldshandlinger og økte spenninger mellom folkegrupper. Utvikling av strategier og prosjekter for å bekjempe denne trenden er derfor vitalt for å bevare stabilitet i europeiske samfunn.

Representanter for organisasjoner som underviser i menneskerettigheter fra hele Europa deltok på arrangementet som bestod av foredrag og workshops.  Formålet var å samarbeide om å utarbeide konsepter egnet til å bekjempe ekstremisme. Ekstremistekspert Lars Gule fra Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) innledet konferansen med et foredrag om «The Challenge: Youth and extremism in Europe».  Claudia Lenz fra Det Europeiske Wergelandsenteret fortalte om senterets arbeid mot voldelig ekstremisme. Vi besøkte også 22. juli senteret hvor vi fikk innblikk i det verste terrorangrepet i Norge etter andre verdenskrig. Konferansen ble avsluttet med en omvisning på Nobels Fredssenter.

I tillegg til representantene fra Menneskerettighetsakademiets deltok sentrale aktører innen menneskerettighetsundervisning fra Tyskland, Nederland, Belgia, Italia, Tsjekkia, Østerrike, Hellas, Kypros, Bulgaria, Portugal, Romania, Moldova, Skottland, Polen, Estland og Spania. 

Om DARE

DARE består av et førtitalls organisasjoner i totalt 27 europeiske land som arbeider med undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Menneskerettighetsakademiet er representert i DAREs styre.

                               

Nettverksmøtet ble gjennomført med støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom.

How can human rights education (HRE) and education for democratic citizenship (EDC) prevent extremism and promote democratic participation among European youth? This challenging and actual question is what 30 participants, representing 22 DARE member organisations from 14 European countries, is set out to explore during a three-days network meeting i Oslo from the 29th September to 1st October 2015. The overall aim of the seminar is to promote democratic participation and to prevent radicalisation among European youth. This will be achieved by developing new, and share already used, participating methods in the field of HRE/EDC, and to increase the awareness among European educational NGOs on how HRE/EDC can be used as tools in this regard. The network meeting also aim to encourage cooperation between the DARE members. Following the seminar, there will be made a DARE manual on EDC/HRE against extremism, which will reach out to a global audience. 

                      

The project is funded by support from the EU program "Erasmus +: Aktiv Ungdom" (Active Youth). This information is the recipient's opinions and views. Neither the National Office for Erasmus +: Active Youth nor the European Commission may be held responsible for the content.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom. Dette materiellet inneholder støttemottakers meninger og synspunkter. Verken det Nasjonale kontoret for Erasmus+: Aktiv Ungdom eller Den europeiske kommisjonen kan holdes ansvarlig for innholdet.

Read more about the project here.  

About DARE

DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe) is a Europe-wide network of NGOs and other organisations devoted to raise the profile of Education for Democratic Citizenship (EDC) and Human Rights Education (HRE), promote transcultural and transnational cooperation, and enhance the quality of education within these fields. The network currently consists of 48 members from 26 countries in Europe. DARE publishes the regular eDARE newsletter, reports and other publications. DARE aims at achieving recognition, visibilitity and adequate resources for EDC and HRE as a core obligation for the formal and non-formal education systems throughout Europe.

Marianne Holden og Lillian Hjorth deltok på generalforsamlingen i det europeiske DARE-nettverket samt på NECE-konferansen om opplæring i medborgerskap og konflikthåndtering i Wien den 16. til den 18. oktober. På DAREs generalforsamling deltok et tyvetalls organisasjoner, mens konferansen samlet 300 mennesker fra alle verdenshjørner. Spørsmålet konferansedeltakerne diskuterte var hvilken rolle undervisning i demokrati og medborgerskap kan spille i dagens og fremtidens Europa. Det siste århundredet - med første verdenskrig som inngang i 1914 - dannet det historiske bakteppet. Holden og Hjorth deltok også på workshopen "Peace Education and Reconciliation Work as Twin Fields of Citizenship Education", i regi av DARE.

- Det er inspirerende å møte så mange andre som jobber med det samme som oss, forteller Marianne Holden engasjert etter de intense dagene. - Ved å diskutere felles utfordringer og bli bedre kjent, støtter vi hverandre i arbeidet. Det er fantastisk å se at det er så mange organisasjoner som arbeider på feltet. Opplæring i demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter er helt klart et fagfelt i vekst.

Om DARE:

  • Democracy and Human Rights education in Europe (DARE) er et nettverk som består av nær 50 organisasjoner fra 28 europeiske land. Ved å påvirke Europarådet, Eu og andre organisasjoner og nettverk, arbeider DARE med å få menneskerettighetsundervisning høyere opp på den politiske dagsorden i Europa. Et av DAREs formål er også å legge til rette for kontakt og samarbeid mellom organisasjonene. Menneskerettighetsakademiet er representert i styret i DARE.

Om NECE:

  • Networking European Citizenship Education (NECE) er et initiativ som har som mål å skape nettverk og samarbeid blant aktører som driver med undervisning i medborgerskap, demokrati og menneskerettigheter i Europa. NECE er ikke et institusjonalisert nettverk, men et forum som har som mål å muliggjøre kontakt og samarbeid mellom dem som jobber på feltet. Målet er å promovere europeisk undervisning i demokrati og medborgerskap.

Oppsummering av workshopen "Peace Education and Reconciliation Work as Twin Fields of Citizenship Education".

 

I Spania har en omdiskutert undervisningsreform marginalisert demokrati og menneskerettighetsundervisningen i skolen. Det var da det konservative Folkepartiet kom til makten at reformen ble tvunget gjennom på tvers av de andre partienes vilje. Motstanderne av reformen hevder at landet går baklengs inn i fremtiden og at demokratiet svekkes. De er redd for at andre europeiske land kan ta etter. I et memorandum til Europarådet hevder hundrevis av spanske og internasjonale organisasjoner og nettverk at Spania bryter sine internasjonale forpliktelser, inkludert Europarådets pakt fra 2010 som ber statene om å styrke slik opplæring.

Den 27. juni inviterte organisasjonen Cives Fundamental til en internasjonal konferanse om saken. Konferansen foregikk i det andalusiske parlamentet i Sevilla. Myndighetene i Andalucia vil ikke bøye seg for sentralmaktens krav om å fjerne demokratiundervisningen.

Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth var på konferansen på vegne av DARE nettverket, der hun sitter i styret. På vegne av DARE beklaget Hjorth i et innlegg, at spanske myndigheter på denne måten gjør det vanskeligere for barn og unge i å få kunnskap om demokrati og menneskerettigheter, en kompetanse som er så viktig i dagens Europa. Hun understreket at Spania synes å være alene om redusere slik opplæring. Europeiske rapporter viser at demokrati og medborgerskap er på pensum i alle EU-land og at tre fjerdedeler av Europarådets medlemsstater har styrket undervisningen i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap de siste syv årene.

De spanske organisasjonene, med Cives Fundamental i spissen, arbeider nå videre både politisk og for å informere befolkningen. De mener det er stor sannsynlighet for at demokratiopplæringen kan bli gjeninnført etter det neste parlamentsvalget i 2015.

Les mer: Artikkel av Lillian Hjorth om saken i Fri Tanke 2-3/2014 (sidene 70-73)

FAKTA

Etter at ha besøkt Spania i juni 2013, kritiserte Europarådets Menneskerettighetskommissær Nils Muznieks reformen. Han understreket at kunnskap om menneskerettigheter motvirker alle former for intoleranse og utvikler ansvarlige borgere som er uunnværlige for alle demokratiske samfunn. Muznieks beklaget at Det statlige skolerådet i Spania ikke var blitt konsultert i saken, og at deres klare standpunkt var mot endringen.

Om DARE-nettverlet: Democracy and Human Rights Education in Europe

 

- Det er gledelig at Menneskerettighetsakademiet nå er en del av det europeiske nettverk av organisasjoner som arbeider for å fremme undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap! uttaler prosjektleder Eugenia Khoroltseva i forbindelse med at stiftelsen nå er tatt opp som nytt medlem av DARE-nettverket. DARE, som står for Democracy and Human Rights Education in Europe, består av 51 organisasjoner fra 27 europeiske land og har som mål å styrke og bedre under-visningen i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap, samt å fremme internasjonalt samarbeid om dette. Les mer

Siste nytt