- Det var spennende å treffe folk som underviser i menneskerettigheter i andre europeiske land! sa Eugenia Khoroltseva, etter møtet i DARE-nettverket av frivillige organisasjoner i Europa, som fant sted i Roma 8. og 9. oktober. Nettverkets formål er å bidra til å styrke undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap og styrke kontakten og samarbeidet mellom organisasjonene. På møtet var folk fra Italia, Skottland, Tyskland, Belgia, Estland, Litauen, Tsjekkia, Bulgaria,  Romania, Tyrkia og Kypros.

- Dette er et viktig og spennende nettverk, sier Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth i forbindelse med at hun ble valgt inn i styret i nettverket "Democracy and Human Rights Education in Europe" (DARE). Nettverket består av rundt 50 organisasjoner som arbeider med undervisning i demokrati og menneskerettigheter i 27 europeiske land. Les mer om DARE her: http://www.dare-network.eu/

Siste nytt