- Jeg hadde ingen forståelse rundt kvinners rettigheter før jeg kom på dette kurset, forteller Marta Abebe til regionavisen Folkebladet i Midt-Troms. Marta var én av tyve kvinner, de fleste mellom 20 og 30 år, som deltok på tredagerskurset som Menneskerettighetsakademiet organiserte for unge asylsøkerkvinner på Sjøvegan i forrige uke. Kurset var en blanding av foredrag, gruppearbeid, øvelser, spørreleker samt pantomime. Det teoretiske utgangspunktet er FNs verdenserklæring om menneske-rettighetene og FNs kvinnekonvensjon. Prosjektet er et samarbeid med Sjøvegan mottak, Redd Barna og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering med EXTRAmidler. Kursledere var Lillian Hjorth og Marianne Holden.

– Det er viktig at unge asylsøkerkvinner lærer om menneskerettigheter, sier Evgenyia Khoroltseva i forbindelse med kurset som Menneskerettighetsakademiet var faglig ansvarlig for i Levanger 20-22 juni. Asylsøkere kommer ofte fra stater der respekten for kvinners rettigheter er mangelfull og det er vesentlig at kvinnene blir klar over at de har like rettigheter som menn, og at stater, når de forplikter seg til menneskerettighetene, lover å arbeide for likestilling. 22 unge asylsøkerkvinner deltok på kurset som foregikk på Leira mottak. Kurset er et samarbeid med Redd Barna og støttet av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering med EXTRAmidler.

Fem representanter fra “League of Women Voters of Kaliningrad Region” var i Oslo for å møte organisasjoner som arbeider med kvinnerettigheter i Norge og utlandet. Hensikten var å bygge nettverk, utveksle erfaringer og diskutere utfordringer. Delegasjonen møtte FOKUS (paraply for 74 norske organisasjoner som arbeider i inn- og utland), JURK (juridisk rådgivning for kvinner), Norsk kvinnesaksforening, SVs kvinneutvalg, Krisesentersekretariatet, kvinnegruppa Ottar, samt Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Gruppen fikk også tid til å besøke Stortinget og Nobels fredssenter. På fredag ble oppholdet avsluttet med en workshop om kvinners rettigheter i regi av Menneskerettighetsakademiet. Besøket ble finansiert av Nordisk Ministerråd.

Det ble et meget interessant kurs om kvinners rettigheter på Dale mottak fra 2. til og med 4. oktober. I evalueringene svarte de kvinnelige deltakerne blant annet på spørsmål om hva som var det viktigste de hadde lært. Noen av svarene var “Å være sterk og selvstendig – å ikke gi opp”, “at jeg skal lære barna mine selvtillit”, “at menneskerettigheter er viktig for oss”, “to be an educated person”, “about womens rights”, “that women have rights and freedom”. Alle svarte bekreftende på spørsmålet om andre flyktningjenter også bør delta på slike kurs. Fordi det er få tiltak for kvinner på asylmottak i Norge, har Menneskerettighetsakademiet utviklet kurstilbudet. Tiltaket er et samarbeid med Redd Barna og er støttet av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Tjuetre unge asylsøkerkvinner har denne uken deltatt på menneskerettighetskurs, med fokus på kvinners rettigheter, på Skedsmo. I tre dager har jentene diskutert, lyttet til foredrag, deltatt i øvelser og utvekslet erfaringer om kvinneliv i Afghanistan, Iran, Irak, Russland, Sri Lanka, Somalia, Nigeria, Uganda, Eritrea, Etiopia og Norge. KJentene var utrolig ivrige etter å lære og ga veldig gode tilbakemeldinger!  Kurset er et samarbeid med Redd Barna og  Skedsmo mottak for asylsøkere og finansiert av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Siste nytt