– You are the first to teach me human rights

jun 13, 2013

Kun fire av de tjuefire enslige mindreårige asyl-søkerne som deltok på menneskerettighetskurset på Hvalstad mottak 11. og 12. juni, hadde hørt om menneskerettigheter fra før. Kurset fikk toppkarakterer og alle skrev i sine evalueringer at de gjerne ville lære enda mer. Det er tydelig at de unge satte pris på kunnskapen om etableringen av FN (1945), utarbeidelsen av Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og hvordan det internasjonale systemet for å beskytte menneskerettighetene har utviklet seg etter den tid. Det var en særdeles positiv gjeng som deltok aktivt i gruppearbeid og diskusjoner. Kurset, som er finansiert av Utlendingsdirektoratet, er det første i en rekke som Menneskerettighetsakademiet skal organisere på Hvalstad i år.

Siste nytt